NÄYTTELYN TAVOITTEET

Opetukselliseksi suunnitellun näyttelyn tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n arktisimman alueen, Lapin luonnon monimuotoisuuteen. Visuaalinen ja vuorovaikutteinen näyttely perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja antaa myös käytännön esimerkkejä tavoista, joilla jokainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään. 

Pohjoisiin alueisiin liittyvän tiedon lisääminen on tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, sillä eteläisempiä alueita huomattavasti nopeammin lämpenevällä arktisella alueella ilmastonmuutoksen haittavaikutukset ovat jo selvästi nähtävissä. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyviä tutkimustietoja selitetään tekstin, kaavioiden ja kuvien avulla. Näyttelyä elävöittävät myös luonnon vuosittaista kiertoa ja revontulia havainnollistava musiikki ja diaesitykset. 

Tuotanto: Näyttelyn on tuottanut Lapin maakuntamuseo yhteistyössä Ranskan instituutin, Ranskan suurlähetystön, Suomen ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskus SYKE:n, Suomen Pariisin suurlähetystön (ranskaksi), Suomen ulkoasiainministeriön sekä Barentsin kansainvälinen sihteeristön (venäjäksi) kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet: WWF Finland, WWF France ja WWF Russia sekä useat luomu- ja ekologisia tuotteita valmistavat yritykset. Näyttelystä on tällä hetkellä kolme eri versiota: suomi-englanti, ranska-englanti ja venäjä-englanti. Näyttely on kiertänyt Suomessa, Ranskassa, Venäjällä ja Marokossa. Näyttely sai vuonna 2015 Ranskan ympäristö-, energia- ja meriministerin Ségolène Royalin myöntämänä COP21-tunnuksen.

 

ESITTELY

Näyttely kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista Lapin alueen eläimiin ja kasveihin. Vaikka ilmastonmuutoksen aihepiiristä keskustellaan laajasti, ihmiset tietävät enemmän arktisen napa-alueen tilanteesta, mutta eivät ole samalla tavalla tietoisia luonnon ja biologisen monimuotoisuuden kunnosta muilla pohjoisilla alueilla. Lisäksi Lappi on enimmäkseen tunnettu safareista ja muista matkailutoiminnoista, jotka toimivat ympäristössä, jossa luonnon haavoittuvuus on otettava huomioon. 

Näyttely esittelee, kuinka Lapin ilmasto on muuttunut viimeisen vuosisadan aikana, miten se muuttuu tulevaisuudessa ja miten nämä muutokset vaikuttavat mm. maisemaan, eläinten käyttäytymiseen sekä eläinten ja kasvien levinneisyyteen.

Viimeaikaisia tieteellisiä tietoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista selitetään tekstien, lukujen ja valokuvien avulla. Näyttelyssä on 19 tieteellistä paneelia ja 18 valokuvaa. Näyttelyä elävöittää musiikki ja diaesitykset, jotka esittelevät vuosittaista luonnonkiertoa ja revontulia. Esillä on myös tuotteita, joita ihmiset voivat käyttää vähentääkseen ekologista jalanjälkeään, esimerkiksi aurinkopaneeleja, kierrätysmateriaaleista valmistettuja vaatteita ja muita ekologisia tuotteita. Näyttelyvieraat voivat testata tietonsa ottamalla osaa monipuoliseen vuorovaikutteiseen tietovisaan ilmastonmuutoksesta Lapissa. Näyttely on opettavainen niin luonnonystävälle kuin satunnaisellekin kävijälle. Näyttely on suunniteltu opetukselliseksi ja takaa rikkaan ja mielenkiintoisen matkan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Lapin luonnossa.