Työpajat

Tohtori Lefrère pyysi kaikkien kouluasteiden oppilaita tulemaan aktiivisesti mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumalla työpajoihin. Oppilaat osallistuivat opettajiensa kanssa ensin opastettuun näyttelykierrokseen. Tämän jälkeen heitä pyydettiin tekemään taiteellinen luomus siitä, miten he tulkitsevat ilmastonmuutosta sekä kirjoittamaan aiheesta esseen.

Oppilaat ja opettajat käyttivät tässä mukanaan tuomiaan kierrätysmateriaaleja, kuten paperia, aikakauslehtiä, kangasta, vaatteita, lasiastioita jne. Heillä oli mukana myös omat liimat, sakset, kynät ja värikynät.

Kaikki oppilaiden ja opettajien tuotokset on valokuvattu, ja niitä esitellään myöhemmin näyttelysivustolla internetissä. Tohtori Lefrère esittelee tarvittaessa työpajojen tuotoksia niistä kiinnostuneille kouluille.